Wie zijn we

Ons site-adres is: https://www.secuga.be.

Privacyverklaring

Vaco/Secuga tracht op een zorgzame wijze om te gaan met uw gegevens. Daarom weergeeft ons team graag wanneer, waarom en hoe we informatie verzamelen. Indien u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft of de functionaris gegevensbescherming wenst te spreken, kan u contact opnemen:

 • Via het contactformulier: op onze website
 • Via mail: info@vacobvba.be
 • Via onze vaste lijn: 052/44 92 37
 • Op kantoor: Spinnerijstraat 14, 9240 Zele

VacoSecuga BV verwerkt data op verschillende manieren. Zo wordt informatie verkregen via sociale media niet persoonlijk verwerkt. De data die sociale media-pagina’s ons aanleveren worden verwerkt in grove cijfers, onpersoonlijk aangewend. De persoonsgegevens die individuen zelf neertypen op de website, of via bericht, worden wel bijgehouden in het intranet. Uw mails of gegevens van het contactformulier worden mogelijks opgeslagen in het mailbestand dat u hebt gecontacteerd.

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

De grove data van de websites van onze onderneming spruiten voort uit cookies. Dit zijn “kleine bestanden die door websites op uw pc worden gezet om gegevens over uw voorkeuren op te slaan. Cookies kunnen uw internetervaring verbeteren door websites toe te staan uw voorkeuren te onthouden of door ervoor te zorgen dat u zich niet elke keer hoeft aan te melden wanneer u een bepaalde website bezoekt” (Microsoft, s.d.). U kan onze cookies steeds blokkeren door de vraag tot gebruik van cookies niet toe te staan. Ook kan u de cookies na het bezoeken van onze site verwijderen. Onderaan onze privacyverklaring vindt u een link naar enkele stappen die u kan ondernemen. Onze cookies zijn louter functioneel en analytisch. Ze zorgen ervoor dat de site adequaat functioneert, en uw voorkeursinstellingen kunnen worden onthouden.

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt.

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de site kunnen de afbeeldingen van de site downloaden en de locatiegegevens inzien.

De website, noch de sociale mediapagina’s van de onderneming hebben de intentie data te behouden van bezoekers onder de leeftijd van zestien jaar. Controle op de leeftijd van de bezoeker is echter niet mogelijk, aangezien persoonsgegevens zoals leeftijd niet expliciet worden bijgehouden of opgevraagd. Daarom volgt het advies ouderlijk gezag toe te passen bij bezoek van onze pagina.

Bij VacoSecuga BV hebben enkel werknemers toegang tot persoonsgegevens, met specifieke reden. Daarenboven beschikt niet elke werknemer over dezelfde rol of rechten wat betreft de toegang. Enkel de werknemers die de administratieve taken beheren, beschikken over persoonsgegevens. Dat betekent dat enkel zij die relaties met klanten bespreken of opvolgen, ook dit dossier en bijhorende gegevens kunnen inkijken.

VacoSecuga hanteert niet dezelfde termijnen voor gegevensbehoud voor alle data. Data die werd verzameld bij het sluiten van een overeenkomst, wordt behouden zo lang de overeenkomst duurt, of zo lang de klant service kan aanvragen voor haar poort. Informatie die werd verzameld van websites of sociale media wordt maximaal twee jaren behouden, onpersoonlijk.

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die zich op onze site registreren (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Site beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

De verwerking en het behouden van informatie is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Indien het adres van klanten of leveranciers niet gekend is, kunnen geen goederen of diensten worden overgebracht of opgehaald. Zo is dus ook de verwerking noodzakelijk in wettelijke context, met wettelijke verplichting. De continuïteit van de service komt indien anders mogelijks in het gedrang.

Persoonsgegevens worden nooit gedeeld met derden voor extra commerciële doeleinden. Enkel wanneer het delen van informatie nodig blijkt voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u betrokken bent, zal informatie worden doorgegeven. Daarvan wordt u op de hoogte gebracht (vb. onderaannemer voert werken uit bij uw woonst, en heeft uw naam en adres nodig). De tweede grond voor uitwisseling van gegevens aan derden is deze van de wettelijke verplichting.

Als bezoeker en contact van onze onderneming heeft u steeds het recht op uw gegevens. Zo kan u ons steeds contacteren om:

 • Uw gegevens te laten verwijderen (recht verwijdering/ vergetelheid)
 • Uw gegevensbestand te verkleinen (recht beperking)
 • Uw gegevens te laten overdragen aan een derde (recht overdraagbaarheid)
 • Uw gegevens te bekijken
 • Verdere verwerking van gegevens een halt toe roepen (recht bezwaar)

Om beroep te doen op uw rechten wat betreft gegevensbescherming kan u mailen, bellen, een contactformulier invullen, of ons kantoor bezoeken. Wij beloven respons op uw vraag voor 30 dagen na ontvangst, waarbij u een aanvraagformulier ontvangt om uw gegevens aan te passen. U heeft tevens ook het recht klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), die vroeger de Privacy Commissie heette.

Ons team doet haar best de veiligheid van uw gegevens te vrijwaren. Daarom beschikt onze organisatie over databeveiliging om misbruik, verlies, wijziging of publiekmaking van gegevens tegen te gaan. Zowel de IT-infrastructuur, als de toegang tot gegevens werden herbekeken en aangepast. Een link naar de webpagina van de gegevensbeschermingsautoriteit vindt u onderaan de privacyverklaring.

Uw gegevens worden niet zonder reden behouden. VacoSecuga verwerkt data zoals eerder gesteld om de overeenkomst of service correct uit te voeren. Zo gebruiken we uw gegevens om:

 • U te contacteren wanneer nodig, bijvoorbeeld om een afspraak te maken
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten of producten
 • Uw betaling af te handelen
 • U de mogelijkheid te bieden in te loggen en een persoonlijk account te bouwen op onze site
 • U eenvoudig en efficiënt kenbaar te maken bij een medewerker tot uw hulp
 • Uw poort te plaatsen, goederen te leveren
 • Ons aanbod naar behoeven van de klant aan te passen
 • Aan een wettelijke verplichting te voldoen

Gegevensbeschermingsautoriteit. (sd). Een bemiddeling aanvragen. Opgehaald van gegevensbeschermingsautoriteit.be: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/bemiddeling-aanvragen

Microsoft. (sd). Cookies verwijderen en beheren. Opgehaald van support.microsoft.com: https://support.microsoft.com/nl-nl/windows/cookies-verwijderen-en-beheren-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

In onderstaand document kan u als klant of partner beroep doen op de rechten van de betrokkene.

klachten-en-informatieformulier-Privacy-en-gegevens-Vaco